وحشتی ترین مادر دنیا با قیچی فرزند خود را تکه تکه کرد و سپس او را در حالی که در خون خود می غلتید رها نمود.

شیائو بائو نوزاد هشت ماهه چینی بخاطر گاز گرفتن مادرش در حین شیر خوردن این تاوان وحشتناک را پس داد.

مادر وی که هیچ گونه بیماری روانی در موردش تائید نشده 90 بار با قیچی با او حمله می کند.این نوزاد توسط دو عمویش در حالی که غرق در خون بود به بیمارستان برده می شود و نزدیک به 100 بخیه به بدن این نوزاد زده می شود.

وحشی ترین مادر دنیا فرزندش را تکه تکه کرد! +تصاویر دلخراش

وحشی ترین مادر دنیا فرزندش را تکه تکه کرد! +تصاویر دلخراش

وحشی ترین مادر دنیا فرزندش را تکه تکه کرد! +تصاویر دلخراش

نظر نویسنده وبلاگ :ای خاک بر سرت که اسم مقدس مادر روی تو هست ای جانی سنگدل خدا نیست ونابودت کنه ای بیرحم